www.kutlusar.com | Çankırı Şabanözü Kutluşar Köyü Sosyal Yardımlaşma Güzelleştirme ve Kültür Derneği 1996

HACI BEKTAŞ VELİ DÜŞÜNCESİ

Devamı...
HACI BEKTAŞ VELİ DÜŞÜNCESİ

HACI BEKTAŞ VELİ DÜŞÜNCESİ
Haydar Teberoğlu
Evrensel öğretisi ile yüzyılların derinliklerinden günümüze ulaşan Hünkâr Pir Hacı Bektaş-i Veli'nin saygın anısına " Türk Ulusunun ortak değerleri paydasında Hacı Bektaş Veli düşüncesinin; Türk inanç ve kültür yaşamına etkileri" konulu bir yarışma açan başta Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi başkan, çalışanları ile emeği geçen ve katkı yapanlara huzurunuzda takdir ve teşekkürlerimi sunar, yarışmaya katılan tüm canlara mutlu ve sağlıklı günlerle birlikte başarılar diler; cümlenizi saygıyla selamlarım.
1999 yılında ülkemizdeki ve tüm Dünya'da ki deprem felaketinden etkilenen tüm insanlığa geçmiş olsun der. Vefat edenlere Rahmet, yaralılara Allah'tan acil şifalar dilerim
Cumhuriyeti kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile yetmiş altı yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde; Cumhuriyet' e can ve kan verenlere de sonsuz teşekkürler eder vefat edenlere Allah'tan Rahmet, gazilerimize de acil şifalar dilerim.
Başta Hacı bektaş-ı Veli'ye, Mevlana'ya, Yunus Emre'ye, Pir Sultan Abdal'a, Aşık Veysel Şatıroğlu'na Türk dili ve Kültürüne katkı sağlayan tüm canlara minnet ve şükranlarımı arz eder; aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirim.


Devamı...

ÇUBUK VE ŞABANÖZÜ YÖRESİ ALEVİ OCAKLARI

Devamı...
ÇUBUK VE ŞABANÖZÜ YÖRESİ ALEVİ OCAKLARI

ÇUBUK VE ŞABANÖZÜ YÖRESİ ALEVÎ OCAKLARI VE KURUCULARI
Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU
Alevi topluluklarının liderleri olan dedeler çeşitli ocaklara bağlıdırlar. Ocakların
kurucuları genellikle Hacı Bektaş Veli ile birlikte Anadolu’ya göç eden Horasan
erenleridir. Anadolu’ya geldikten sonra Hacı Bektaş Veli bunları örgütlemiş ve
Anadolu’nun çeşitli bölgelerine göndererek onlara bu bölgelerin Türkleştirilmesi ve
İslamlaştırılması görevini vermiştir.


Devamı...

Kutluşar Köyü

Devamı...
Kutluşar Köyü

Kutluşar Köyü

Kastamonu vilayet salnamelerinde ismi Kurtluşar olarak geçen köy Şabanözüne 12 km uzaklıkta, Aydostan gelen duman deresi ve inler deresinin birleşmesinden meydana gelen küçük çay, Sivrikaya, Mezarlık, Sarıtepe ve Karaçalılık tepeleri arasında çok engebeli bir arazi üzerine kurulmuştur. 1578–1579 tahrir defterlerinde tımar olarak kaydedilen köy 23 hane ve 16 mücerred’dir. 1896 vilayet salnamelerinde ise hane sayısı 24 olan köyde 81 erkek, 102 kadın nüfus bulunmaktadır. Günümüzde ise 9 hane olan köyde sadece 16 hanede 15 erkek, 16 kadın olmak üzere 31 kişi ikamet etmektedir. Köyden, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere göç vardır. Köyün isminin nerden geldiği konusunda farklı bilgiler mevcuttur. ‘Kutlu Şehir’ anlamına geldiği üzerinde genel bir kanaat vardır. ‘Kutlu’ kelimesi bir Yörük oymağının ismi olup ‘Şar’ kelimesi de; hisar, şehir anlamına gelmektedir.


Devamı...