www.kutlusar.com | Çankırı Şabanözü Kutluşar Köyü Sosyal Yardımlaşma Güzelleştirme ve Kültür Derneği 1996

Kutluşar Köyü

Kutluşar köyü

Köy arazisi kıraç ve çok taşlı olduğundan tarıma pek elverişli olmamakla birlikte yine az miktarda arpa, buğday tarımı yapılmaktadır. Yaz aylarında köylülerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla az oranda sebze de yetiştirilmektedir. Köydeki tek traktör, tarım işlerinde kullanılmaktadır.
Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden yapılan araştırmalara göre köy, 1530-1550 tarihleri arasında kurulmuştur. Köyün yerinde eskiden Kutluşehir adında bir yerleşim yeri bulunmakta imiş. İşte köy adını buradan almıştır. Köy halkı Horasan Türkmenlerinden olan Akkoyunlu aşiretinden geldiği kabul edilmektedir. İkinci söylenti, Kaleciğin Hancılı ve Satılar arasında kurulu olan eski bir köy olduğu ve bu köyden buraya gelip yerleştikleridir. Genellikle bozkır havası ağırlıklı olmakla beraber Karadeniz havası etkinliğini ormanlarda göstermektedir. Kışları soğuk ve karlı, yazları ise serin geçmektedir. Hububat tarımı çok azdır. Daha çok bağ, bahçe ve meyvecilik yapılmaktadır. Kutluşarda ilk cemevi 1947 yılında yapılmaya başlandı ve 1948 yılında bitirildi. 1947 yılında bu cemevinin üstü çatı yapılarak kiremitle kaplanmıştır. Burada solda kurban odası ve mutfak bulunmaktadır. Erkan odasında bütün cemevlerinde olduğu gibi sağ tarafta kadınlar, solda ise erkekler musfası ortada kırklar meydanı veya halka yer almaktadır. Kutluşar köyünde yeni bir cemevi yapılması için köyün batısında bir arsa alınmış olup 2 katlı bir cemevi yapılmıştır. Şu anda bu cemevinde hizmet verilmektedir. Seyyid Ali Sultan(Kızıldeli) ve Yahya Dede yöresel kültürümüzün iki ismidir. Köyde Nevruz, Hıdrellez ve dini ve milli bayramlar köylünün köyde toplanması ile kutlanmaktadır...

Kutluşar Köyü

Kastamonu vilayet salnamelerinde ismi Kurtluşar olarak geçen köy Şabanözüne 12 km uzaklıkta, Aydostan gelen duman deresi ve inler deresinin birleşmesinden meydana gelen küçük çay, Sivrikaya, Mezarlık, Sarıtepe ve Karaçalılık tepeleri arasında çok engebeli bir arazi üzerine kurulmuştur. 1578–1579 tahrir defterlerinde tımar olarak kaydedilen köy 23 hane ve 16 mücerred’dir. 1896 vilayet salnamelerinde ise hane sayısı 24 olan köyde 81 erkek, 102 kadın nüfus bulunmaktadır. Günümüzde ise 9 hane olan köyde sadece 16 hanede 15 erkek, 16 kadın olmak üzere 31 kişi ikamet etmektedir. Köyden, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere göç vardır. Köyün isminin nerden geldiği konusunda farklı bilgiler mevcuttur. ‘Kutlu Şehir’ anlamına geldiği üzerinde genel bir kanaat vardır. ‘Kutlu’ kelimesi bir Yörük oymağının ismi olup ‘Şar’ kelimesi de; hisar, şehir anlamına gelmektedir. Köyün yerleşimi hakkında çeşitli rivayetler anlatılmaktadır. Bu rivayetler arasında; Köy halkının Horasan Türkmenlerinden olan Akkoyunlu aşiretinden geldiği, Kaleciğin Hancılı ve Satılar arasında kurulu iken buraya gelip yerleştikleri rivayetlerinin yanında; Orta Asya’dan gelme Avşarlar’dan olup, Amasya ve tokat yöresinden bu bölgeye gelip önce Bakırlı’ya oradan Çabıtlıbele (Tepe Köserelik,Sarısu)’ye gittikleri, sonra köyün mevcut kurulduğu yere yerleştikleri anlatılmaktadır. Eski evlerin geneli taş ve kerpiç, genellikle iki katlıdır. Çevre köylerde olduğu gibi, birinci katlar taş, ikinci katlar ise kerpiçtir. Yeni yapılanmalarla bu evlerin sayısı gittikçe azalmakta ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Köyde eğitim ve öğretim 1938 yılında, Devlet-Köylü işbirliği ile tek sınıflı olarak yapılan ilkokulun açılışıyla başlamış bir süre devam ettikten sonra göç sonucu öğrenci sayısının azalması neticesinde kapanmıştır. Şu an köyde öğrenci bulunmamaktadır. Tarım ve ziraatçılığın etkin olduğu köyde maalesef bugün bütün bunlar ortadan kalkmış yeni yeni bahçelik faaliyetleri ile meyvecilik çalışmaları başlamıştır. Köy Alevi inanç kültürüne sahiptir ve mevcut köy konağının ikinci katı cem evi olarak kullanılmaktadır. Hacı Muradı Veli Ocağına bağlıdırlar. Köy sosyal hayatının vazgeçilmez yapılarından olan eski köy odalarından günümüze kalan olmamıştır. Kutluşar Köyü Camii: Köyün 1850 yılından kalma ve eski köy odasını bitişiğinde ahşap bir camisi olup zamanla yapı orijinal özellikleri kaybetmiştir. Cami duvarlarının kalınlığı yaklaşık bir metre civarındadır. Girişin sağından, merdivenle kadınlar mahfeline çıkılır. Caminin tavanı, köy evlerinin özelliğini gösterir ve basit şekilde kapatılmıştır. Tam ortasında bir ahşap direk vardır. Üç pencere ile aydınlaması sağlanmıştır. Minberin aynalık kısmı, düz ahşaptandır. Üzeri kiremitle örtülmüş, yarım çatı şeklindedir. Diğer yandan köy odası da aynı şekildedir ve biri diğerini tamamlayarak tek bir çatı şeklinde hem köy odasını, hem camiyi kapatmıştır. Eski köy odası cami ile bitişik yapılmıştır. Köylü artık köy odasını kullanmamaktadır. Köy odasında birinci katta altlık, ikinci katta oda kısmı vardır. Odanın yapısı, köyün klasik ev tipleriyle aynı özellikleri gösterir. Ocaklık kısmı tamamen sıvanarak kapatılmıştır. Ocağın iki yanında duvara gömülmüş ahşap dolaplar yer almaktadır. Ocak - Yatırlar: Köyde; Seyit Ali Osman / Kızıl Deli Sultan Türbesi ve Yahya Dede Türbesi olmak üzere iki türbe vardır. Köyün yetiştirdiği âşıklar arasında; Âşık Hasan Aydoğdu, Âşık Sadık Acar, Âşık Süleyman ve Âşık Satılmış Eroğlu sayılabilir. Sülale İsimleri: Köyde; Şeytancılar ,Macarlar, maasırlar olarak 3 kabile etrafında toplanmışlardır Başlıca soy isimler ise  Kılınçoğulları , Arslanoğulları ,Teberoğulları ,Kahyaoğulları ,İbişoğulları ,Sultanoğulları , Mansuroğulları ,İmamoğulları , Eroğulları , Zaimoğulları , Ayanoğulları , Koçoğulları , Dedeoğulları , Acarlar ,Şengüller , Özkanlar   sülaleleri bulunmaktadır.